HP#4: PLAASAANVALLE : HOE BESKERM EK MY GESIN?

Ek voel nie gekwalifiseerd om oor hierdie onderwerp te skryf nie. Ek woon nie op ‘n plaas nie. Ek self, of my gesin, was nog nooit van misdaad ‘n slagoffer nie. Ons woon in die stad. Die stad is egter lank reeds nie veilig nie. Die afgelope 17 jaar in die stad het te veel voorvalle van ernstige misdaad, motorkapings, mense wat in hulle huise aangeval en aangehou is, aanvalle op kleinhoewes, moord en mense wat ernstig beseer is deur geweld, ingesluit. Te veel…

Alhoewel ek moontlik ongekwalifiseerd is om hieroor te skryf, voel ek gedring om iets te sê oor plaasaanvalle, veiligheid in die algemeen en ons beskerming wat ingesluit is in die testament wat aan ons bemaak is. Gedring, want ek het self op ‘n plaas grootgeword, ek het vir die eerste 10 jaar van my bediening plattelandse gemeentes bedien, ek het kosbare familie en vriende op plase, ek ken persoonlik van die slagoffers wat geraak is deur ‘n plaasaanval, en in murg en been is ek maar ‘n boerseun van ons land. Ek is lief vir ons land en sy mense. Die huidige vlaag van geweld raak my aan my hart. Boere en plaasarbeiders is nie veronderstel om aan hierdie voortdurende vrees en werklikheid blootgestel te wees nie.  Gedring, veral omdat ek oortuig is van dit wat ek in hierdie rubriek skryf. Dit is my waarheid wat ek glo. Ek kan jou nie vra om dit jou waarheid te maak nie. Ek gaan net met jou deel wat ek glo, dalk kan dit jou help met die verskil tussen dood en lewe.

Plaasaanvalle is ‘n geestelike aanslag

Is die aanvalle polities gemotiveerd, ras gemotiveerd of misdaad gemotiveerd? Ek kan my nie hieroor uitlaat nie, ek weet gewoon nie. Ek kan wel sê, dit is demonies gemotiveerd. Die erge geweld, die vrees wat ingeboesem word, die haat wat aangewakker word, het die “Mensemoordenaar van die begin af” (Johannes 8:44) as oorsprong. Dit is die werk van die dief wat steel, slag en verwoes (Johannes 10:10). Daarmee verontskuldig ek nie die misdadiger nie. Die duiwel het in die mens ‘n bondgenoot gevind, wat vanuit sy eie wil kies om te roof, te moor en te verkrag. Agter dit sit daar egter ‘n bose plot. Soos Paulus, destyds in ‘n tyd van wrede vervolging van die gelowiges, is ek oortuig:

Ons stryd is nie teen mense nie, maar teen bose regeerders en maghebbers, teen die geeste wat heerskappy in hierdie donker wêreld uitoefen, teen die bose geeste in die hemelruimtes.

Efesiërs 6:12

Maak dit ‘n verskil om dit te weet? Vir my, ja. In my oortuiging is dit van wesenlike belang om hierdie onderskeid te maak.

Indien ek die stryd voer teen die misdadiger self, is dit ‘n fisiese stryd. Dan is die fokus van my beskermingsmaatreëls sekuriteit, elektriese heinings, alarms, wapens, veg om te oorleef. Omdat ons egter gelowiges is wat die stryd voer, het ons dit ‘n mengsel van geestelike weerbaarheid en selfbeskerming gemaak. “Here beskerm ons, maak ons waaksaam om onsself te kan verdedig en my gesin te kan beskerm. Gee ons vyand in ons hand.” Ek lees hierdie aangrypende woorde van ‘n jongman op Facebook:

God, ek verstaan nie? Hoe moet ek ‘n toekoms bou vir my vrou, hoe slaap ek vanaand sag, hoe moet ek eendag my dogter universiteit toe stuur? Wanneer is genoeg, genoeg? Ek het soveel vrae!, maar Vader ons gesels weer ek moet my wapen regkry, die nag is lank in donker Suid-Afrika.”

Hoe lank kan ‘n mens elke uur van die nag wag staan, op elke ritsel reageer, rusteloos rondrol tussen slaap en wakker?

Wanneer jy dit as ‘n geestelike aanslag van die vyand verstaan, dan weet jy dit het ‘n geestelike respons nodig. Dit is die oortuiging waarvolgens ek leef. Ek is ‘n boerseun, ek het wapens, ek kan skiet, ek is lief vir skiet. Ek het gekies om my wapens veilig in die kluis te bêre. Ek leef met die oortuiging dat “in die Naam van Jesus, moet elke mag en gesag die knie buig.” (Filippense 9:11).Daar is geen bravade by my as ek dit sê nie, geen valse gerusstelling nie, ek druk nie my oë toe vir die werklikheid en hoop vir die beste nie. Soos die jong man wat ek aangehaal het, druk die veiligheid van my mense ook swaar op my hart, die donker in ons land – nog meer. Immers, by die uitsprake wat ek maak … is waar ek kan staan of val. Dit is ernstige sake.

In Christus is jy geposisioneer vir God se beskerming

Jesus het met sy dood aan die kruis, met die bloedoffer wat Hy gebring het, met sy opstanding uit die dood … die oorwinning oor die vyand behaal.

Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. 9 Daarom het God Hom ook tot die hoogste eer verhef en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is, 10 sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig, 11 en elke tong sou erken: “Jesus Christus is Here!” tot eer van God die Vader.

Filippense 2:8-11

Jesus breek die gesag van die owerste van hierdie wêreld en neem Sy regmatige posisie in aan die Regterhand van God waar Hy sit op die troon van God. Dit is ‘n afgehandelde saak. Dit is voltooi. Jesus is die oorwinnaar en in sy Naam breek die oorwinning en beskerming vir ons deur.

En wat meer is, ons het saam met Jesus gesterf. En ons het saam met Hom uit die dood opgestaan. En ons sit saam met Hom as oorwinnaars op die troon.

Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. 5 Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered! 6 Ja, in Christus Jesus het Hy ons saam met Hom opgewek uit die dood en ons saam met Hom ‘n plek in die hemel gegee.   Die direkte vertaling sê: saam met Hom ’n sitplek in die hemel gegee.

Efesiërs 2:4-6

Dit is ons posisie in Christus: Ons sit saam met Jesus op die troon van God. Ons rus in die oorwinning wat Jesus behaal het. Nie eendag eers nie, nou reeds! In hierdie bose wêreld het ons brose mens die voorreg om in die Naam van Jesus Christus te heers oor die wêreld. Ons is nie uitgelewer aan die vyand nie.

Dit is vir my van wesenlike belang dat jy hierdie waarheid jou eie sal maak. As jy plaasaanvalle as ‘n geestelike aanslag van die vyand verstaan, jou posisie in Christus ken – dan kan jy met die nodige geestelike respons op hierdie aanslag reageer.

Die engele en ons beskerming

Die engele is boodskappers van God en dienende geeswesens wat God gebruik om, onder andere, ons te bedien met beskerming.

En van die engele sê Hy wel: Hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme. Psalm 34:7 sê: Die Engel van die Here trek ‘n laer rondom die wat Hom vrees, en red hulle uit.

Hebreërs 1:7

Loof die Here, sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord!

Psalm 103:20

Jesus illustreer vir ons hoe dit werk toe hy die nag gevange geneem word en Petrus sy swaard trek om teen die soldate weerstand te bied.

Toe sê Jesus vir hom: Sit jou swaard in sy plek terug; want almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan. 53 Of dink jy dat Ek nie nou my Vader kan bid en Hy vir My meer as twaalf legioene van engele beskikbaar sal stel nie?

Matteus 26:53

Dieselfde legioene engele wat vir Jesus beskikbaar was, stel God beskikbaar om tot jou redding en beskerming op te tree. Die vraag is hoe word die engele van God geaktiveer?

Want Hy sal sy engele bevel gee om jou te beskerm oral waar jy gaan. 12 Hulle sal jou op die hande dra sodat jy nie jou voet teen ’n klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. 14 “Omdat hy My liefhet, sal Ek hom verlos; omdat hy my Naam ken, sal Ek hom beskerm.

Psalm 91:11-14

Hier verwys die Psalmdigter na wat Jesus sou kom doen. Hy is die Leeu van Juda wat die vyand, die wat hom voordoen as ‘n brullende leeu, sou vernietig. Hy is die Een wat die kop van die slang sou kom vermorsel, sodat ons sonder vrees vir die vyand kan leef.

Soos daar natuurwette is, is daar geeswette wat God uitgevaardig het. Een daarvan is dat God meer as 2000 jaar gelede op grond van wat Jesus gedoen het en ons posisie in Hom, die engele opdrag gegee het om ons te beskerm. Die belydenis van Jesus se Naam aktiveer die engele. “Omdat hy My liefhet, sal Ek hom verlos; omdat hy my Naam ken, sal Ek hom beskerm.” Die teendeel is ook waar … wanneer sy Naam verloën word is die engele gebind.

Word vyf mossies nie vir twee sent verkoop nie? Tog word nie een van hulle deur God vergeet nie. 7 Selfs die hare op julle kop is almal getel. Moenie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies.” 8 “Ek sê vir julle: Elkeen wat hom voor die mense openlik vir My uitspreek, vir hom sal die Seun van die mens Hom ook openlik uitspreek voor die engele van God. 9 Maar hy wat My voor die mense verloën, sal voor die engele van God verloën word.

Lukas 12:6-9

Kom ek verduidelik dit aan die hand van swaartekrag. Swaartekrag is een van die natuurwette wat deur God ingestel is. Enige iets wat massa het, word na mekaar toe aangetrek. ‘n Appel word aangetrek na die middelpunt van die aarde toe. Swaartekrag is dit wat die hele heelal bymekaar hou. Die sterkte van die krag word bepaal deur die massa van die twee liggame en die afstand tussen die twee liggame. As een van die twee veranderlikes opgehef word, sou swaartekrag nie meer werk nie. As jy die appel ver genoeg van die aarde af wegneem (hef dit uiteindelik die wet van swaartekrag op) en sou dit later gewigloos in die ruimte ronddryf.

Dieselfde met die geeswette van God. Die geeswet rondom ons beskerming is uitgevaardig. Dit is in plek deur dit wat Jesus gedoen het. Dit is ons posisie wat ons het op grond van wat Jesus gedoen. Die belydenis van die Naam van Jesus aktiveer die engele. Maar die verloëning van Jesus se Naam neutraliseer die werking van die engele (hef die geeswet op) en laat ons sonder beskerming.

Die Griekse woord vir bely is homologeo. (Homo = om een te wees. Logeo ­= wat gesê is.)Bely is om met God saam te stem, om met Hom saam te praat. Om sy Naam te bely is om met God saam te stem oor die inhoud en vermoë en lewe wat opgesluit is in sy Naam. Om op hierdie wyse die Naam van Jesus in geloof uit te roep en te spreek oor ons situasie, bring die engele van God in spel wat intree en ingryp tot ons beskerming.

Ek hoor op ‘n keer die getuienis van ‘n Vrystaatse boeregesin wat hierdie waarheid verstaan het. Een Sondagoggend vroeg is hulle deur ‘n bende plaasaanvallers beroof en gedwing om op die grond te lê. Aangehou met vuurwapens was daar niks wat hulle kon doen nie. Die huis is geplunder … en toe kom die opdrag van die leier dat hulle geskiet moes word. Dit is op daardie oomblik wat die “weerlose” vrou van die huis opspring en hardop die Naam van Jesus uitroep. In die Naam van Jesus die duiwel beveel om te gaan! Verwarring breek los. Met oorgehaalde gewere staan hulle versteen, vlug uiteindelik halsoorkop op die bevel van ‘n vrou gewapen met haar identiteit en vrymoedigheid in Christus en die Naam bo alle name! Later word die bende deur die vinnige reaksie van die plaaswag en polisie aangekeer. Dit blyk ‘n moordbende te wees wat in die verlede wrede dade van geweld uitgevoer het, maar wat hierdie keer gebind staan om die werk van die vyand te doen, omdat ‘n boerevrou die waarheid ken en daarin wandel.

Die Naam van Jesus het egter geen magiese krag nie

Dit gaan nie hier om die Naam van Jesus soos ‘n towerstaffie te gebruik nie. Die gebruik van Jesus se Naam is die uitvloeisel van ‘n persoonlike intieme verhouding met Jesus self. Ek ken die karakter van God. Ek weet wat die bloed van Jesus vir my vermag het. Ek ken my erfenis en posisie in Christus. Ek weet hoe God oor my dink en praat en ek bely dit agter Hom aan. Ek bevestig dat sy beloftes oor my waar is. Ek leef en wandel met die Gees van God in my. Ek laat my lei deur sy Gees. Ek raak bewus van gevaar wanneer die Gees dit vir my wys. En ek reageer in geloof deur Jesus se Naam te bely of selfs uit te roep oor my situasie. En soos wat ek dit doen, word die engele van God wat reeds in gereedheid is, geaktiveer om my te beskerm soos nodig.

Die teendeel is ongelukkig ook waar. As ek onkundig is oor my posisie in Christus, nie my erfenis in Christus in geloof opneem nie, God se karakter in twyfel trek en Hom aandadig maak vir al die swaar en seer en bitter in die wêreld of as sonde of gebrek aan intimiteit my onvrymoedig maak om te rus in God se beloftes en ek so besig raak met die lewe dat ek die Heilige Gees se insprake en waarskuwings mis, dan verloën ek die Naam van Jesus en word die engele nie geaktiveer nie. Soveel kosbare kinders van God het al hulle lewe verloor omdat hulle nooit die waarheid oor God se beskerming geleer is nie.

Daarom is dit van lewensbelang dat ek die waarheid ken. In Christus is jy geposisioneer vir God se beskerming. God se engele – en sy beskerming – word geaktiveer omdat jy die krag van sy Naam ken en in jou lewe bely.

Die getrouheid van die Heilige Gees

Die Gees van God woon in my. God leef buite ons dimensie van tyd. God ken die toekoms. Hy weet vooruit wat die aanvalsplanne van die vyand is. Hy waarsku ons voortdurend teen dreigende gevaar.

Jy sal Hom met jou eie oë sien, die Een wat jou leer. 21Jy sal ’n stem hoor sê: “Hier is die regte pad. Draai om en loop hierlangs.”

Jesaja 30:20-21

WANT God spreek op een, ja, op twee maniere; maar die mens let daar nie op nie. 15 In die droom, in ‘n naggesig, as diepe slaap op die mense val, tydens sluimeringe op die bed, 16 dan open Hy die oor van die mense, en Hy druk die seël op die waarskuwing aan hulle; 17 om die mens terug te hou van sy onderneming en trotsheid vir die man te verberg; 18 sodat Hy sy siel kan red uit die kuil; en sy lewe, dat dit nie omkom deur die spies nie.

Job 33:15-18

Niks wat sleg is, sal ooit met jou gebeur waarteen God se Gees jou nie vooraf gewaarsku het nie.

Dit is die ingeoefende waarheid, ingesteldheid op die stem van God, wat ek jou wil aanmoedig om mee te leef.

Wat beteken dit in die praktyk?

 • Verwag dat God jou en jou gesin wil beskerm. M.a.w. leef in die HOOP van sy beskerming.
 • Ken die geloofsgrond waarop jy hierdie hoop bou : Deur die bloed van Jesus is jy geposisioneer vir God se beskerming.
 • Ken die krag van die Naam van Jesus. Voor die naam van Jesus moet elke mag of gesag buig.
 • Maak hierdie waarheid jou waarheid. (Jy kan dit doen deur byvoorbeeld jou plaashekke met olie te salf, of van die hoekpale van jou grensdrade. ‘n Geestelike handeling om te sê dat die vyand geen reg het op jou plaas en jou mense nie.
 • Bevestig hierdie waarheid deur dit gereeld uit te spreek oor jou gesin. Soms gebruik mense verkeerdelik die term: “Ek pleit die bloed van Jesus oor my kinders.” Ek hoef nie te pleit en te smeek dat God my of my kinders met sy bloed sal bedek nie. Die bloedoffer van Jesus is eens en vir altyd gebring. Deur die bloed van Jesus staan ek regverdig voor God en het ek aanspraak op al sy beloftes. Ek bevestig wel hierdie waarheid oor my lewe.
 • Gebruik gereeld saam Nagmaal om hierdie waarheid te bevestig.
 • Deel hierdie waarheid met jou plaasmense deur gereeld vir hulle en saam met hulle te bid en Jesus se beskerming oor julle plaas te bevestig.
 • Leef bewustelik onder die leiding van die Heilige Gees. Verwag dat Hy jou sal lei en waarsku teen die aanvalsplanne van die vyand. Leer om die stem van die Gees te herken en onmiddellik daarop te reageer.  As daar ‘n onrustigheid by jou aanwesig is, reageer onmiddellik daarop deur die Naam van Jesus uit te spreek en sy beskerming te bevestig. Wees meer waaksaam as normaal. Bely die waarheid van die woord tot die wolk van bekommernis lig.
 • As jy in lewensgevaar verkeer, sou daar ‘n aanvaller tot in jou huis deurdring, roep dan die Naam van Jesus Christus hardop uit. Ons vrees of verwag nie dat ons in so ‘n situasie gaan kom nie, maar ons is paraat om te weet hoe ons dit gaan hanteer as ek my in so ‘n situasie sou bevind. Ken die krag van sy Naam.
 • Alhoewel ek dit ‘n geeswet genoem het, moenie weer daarvan ‘n vleeswet maak van ‘n harde stuk werk wat jy moet doen nie. “Ek moet smeek. Ek moet vra. Ek moet pleit. Ek moet waak … anders gaan die slegte gebeur nie.” Dit gaan gewoon oor intimiteit wat ek met God het. Gesprek met Hom. Leef vanuit sy beloftes. Rus in dit wat Jesus vir ons voltooi het. Reageer wanneer sy Gees my waarsku. Leef saam met Jesus.

Jesus se Naam is my banier. In die Naam van Jesus is daar HOOP. HOOP teen alle hoop! Dit is my waarheid. Dankie dat ek dit met jou kon deel.

I just want to speak the name of Jesus
Over every heart and every mind
Cause I know there is peace within your presence
I speak Jesus

Cause your name is power
Your name is healing
Your name is life
Break every stronghold
Shine through the shadows
Burn like a fire

Shout Jesus from the mountains
Jesus in the street
Jesus in the darkness over every enemy
Jesus for my family
I speak the holy name
Jesus

“Hear be Lions” I speak JESUS

My innige dank aan JAN BRAND , vriend en mentor, wat ‘n baie groot bydrae gelewer het tot hierdie verstaan van die waarheid.

Ds. Hennie Pienaar is leraar van Dalpark Kaléo. As jy graag wil aanteken om sy Vrydag VISIE Rubriek te ontvang, kan jy hierdie skakel volg.

4 thoughts on “HP#4: PLAASAANVALLE : HOE BESKERM EK MY GESIN?”

 1. Uit persoonlike ervaring kan ons AMEN hierop spreek.U spreek Waarheid en Outoriteit hier wat n gegewe is.

Comments are closed.